operacjonizm
 
Encyklopedia PWN
operacjonizm
[łac. operatio ‘działanie’],
kierunek w filozofii i metodologii nauk XX w., zainicjowany przez P.W. Bridgemana (The Logic of Modern Physics 1927);
według operacjonizmu wszelkie terminy i pojęcia naukowe mają sens empiryczny tylko wtedy, gdy można je zdefiniować za pomocą definicji operacyjnych, tj. opisu operacji pomiaru lub metody rozstrzygania, określających ich zastosowanie; w teorii prawdy operacjonizm stoi na stanowisku prawdy względnej; operacjonizm wywarł wpływ zwłaszcza na behawioryzm w psychologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia