Bridgman Percy Williams
 
Encyklopedia PWN
Bridgman
[brı̣dżmən]
Percy Williams, ur. 21 IV 1882, Cambridge (stan Massachusetts), zm. 20 VIII 1961, Randolph (stan New Hampshire),
amerykański fizyk i filozof;
1926–54 profesor Harvard University w Cambridge; badał właściwości ciał pod dużymi ciśnieniami (uzyskał ciśnienie 4,1678 MPa), przy czym odkrył wiele nowych odmian substancji istniejących tylko w takich warunkach (np. tzw. czarny fosfor); oprac. metodę hodowania monokryształów; 1946 za swoje prace otrzymał Nagrodę Nobla. Poglądy filozoficzne Bridgmana kształtowały się w ścisłym związku z odkryciami i teoriami fizyki współcz. (zwłaszcza z teorią względności A. Eisteina); twórca kierunku filoz. zw. operacjonizmem, którego postulaty stosował do wszelkich pojęć nauk przyr. i społ. (The Logic of Modern Physics 1927, The Nature of Some of Our Physical Concepts 1952).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia