intuicja
 
Encyklopedia PWN
intuicja
[łac. intuitus ‘przyglądanie się’],
filoz. poznanie bezpośrednie, którego wiarygodność jest zawarta w nim samym i nie wymaga innych dowodów;
u R. Descartesa (również w fenomenologii) intuicja jest rozumiana jako przeżycie intelektualne, cechujące się oczywistością i całkowitą pewnością, której źródłem jest sama treść sądu; u H. Bergsona poznanie doskonalsze od intelektualnego, bezpośrednie i całościowe, odsłaniające właściwą, dynamiczną naturę bytu; akt pozaintelektualny i pozazmysłowy, mocą którego utożsamiamy się z przedmiotem poznania, niejako obcując z samą jego istotą (będący uświadomionym instynktem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia