Dilthey Wilhelm
 
Encyklopedia PWN
Dilthey
[dı̣ltai]
Wilhelm Wymowa, ur. 19 XI 1833, Biebrich (Nadrenia), zm. 1 X 1911, Seis (Tyrol),
niem. filozof i metodolog humanistyki, teoretyk kultury;
profesor uniwersytetu w Bazylei (od 1866), Kilonii (od 1868), Wrocławiu (od 1871) i Berlinie (od 1882); twórca tzw. filozofii życia, w której głosił relatywistyczny historyzm; zwolennik antypozytywistycznego kierunku w metodologii, postulował interpretację rozumiejącą (rozumienie) wytworów kulturowych, intuicyjnie (intuicja) pojmowane wartości kultury; twórca pojęcia nauk o duchu (niem. Geisteswissenschaften) oraz inicjator dyskusji w niem. środowisku filoz. na temat odrębności nauk humanist.; poglądy Dilthey wywarły wpływ na humanistykę eur. z przeł. XIX i XX w.; Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883), O istocie filozofii (1907, wyd. pol. 1987); wybór pol. Pisma estetyczne (1982).
Bibliografia
T. KOTARBIŃSKI Rozumienie i wyjaśnianie w doktrynach Diltheya i Sprangera, Poznań 1935;
Z. KUDEROWICZ Dilthey, Warszawa 1967;
A. ZACHARIASZ Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii Wilhelma Diltheya, Lublin 1983.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia