dyskurs
 
Encyklopedia PWN
dyskurs
[łac. discursus ‘rozmowa’, ‘rozprawa’, ‘rozumowanie’],
w ujęciu szerszym: proces dowolnej interakcji między ludźmi, w ujęciu ściślejszym: dyskurs werbalny, czyli proces tworzenia tekstu mówionego lub pisanego;
także postać myślenia wyrażalna językowo, polegająca na dążeniu do prawdy w sposób pośredni dzięki aktom intelektualnego poznania; przeciwieństwo innych bezpośrednich form poznania, np. spostrzeżenia czy intuicji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia