solipsyzm
 
Encyklopedia PWN
solipsyzm
[łac.],
filoz. pogląd, zgodnie z którym rzeczywiste i bezsporne istnienie można przypisać jedynie podmiotowi (umysłowi) poznającemu (własnemu „ja”), a cała rzeczywistość jest tylko zespołem jego indywidualnych wrażeń;
solipsyzm jest konsekwencją skrajnego idealizmu subiektywnego; za klasycznego przedstawiciela solipsyzmu jest uważany G. Berkeley.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia