ontologiczny

Encyklopedia PWN

filoz. metodologiczna zasada ekonomii myślenia,
filozofia poznania, epistemologia, gnoseologia,
dyscyplina filozoficzna, której przedmiotem są ludzkie poznanie i wiedza.
idealizm metafizyczny, idealizm ontologiczny,
filoz. stanowisko w metafizyce występujące w odmianie obiektywnej i subiektywnej;
dyscyplina filoz. w dużym stopniu pokrywająca się zakresowo i treściowo z tym, co jest obecnie nazywane filozofią przyrody nieożywionej.
obiektywizm
[łac. obiectivus ‘odnoszący się do przedmiotu’]:
filoz. nazwa nadawana zagadnieniu wzajemnego stosunku duszy i ciała lub wzajemnego stosunku zjawisk psychicznych i fizycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia