obrotowy

Encyklopedia PWN

aktywa
[łac. activus ‘czynny’],
ekon. ogół zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiących materialną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
fiz., techn. zależność między wielkościami fiz. charakteryzująca wybrane właściwości badanego układu, urządzenia, elementu;
cykoria palona, cykoria prażona,
namiastka kawy, susz z korzeni cykorii podróżnik (siewnej), który poddaje się kolejnemu suszeniu i prażeniu w piecach obrotowych (w temp. 165–200°C), następnie mielony i prasowany;
elipsoida
[gr.],
mat. powierzchnia zamknięta, której przekrój dowolną płaszczyzną jest elipsą;
trzy kąty φ, ψ, θ służące do określania położenia osi kartezjańskiego prostokątnego układu współrzędnych OXYZ′ względem innego kartezjańskiego prostokątnego układu współrzędnych OXYZ o tym samym początku O i tej samej orientacji;
aktywna maszyna roln.,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia