niskie

Encyklopedia PWN

zdrowienie, nawrót, wyżarzanie nawrotujące,
techn. zjawisko częściowego usunięcia skutków zgniotu, gł. w wyniku zanikania zniekształceń sieci krystalicznej i naprężeń wewn., zachodzące podczas wygrzewania metali i stopów w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji;
zero bezwzględne, zero absolutne,
fiz. punkt zerowy w termodynamicznej skali temperatury (temperatury skale);
kość powstająca na chrzęstnym podłożu łuku żuchwowego;
zęza, zenza,
żegl. najniżej położona część wnętrza kadłuba statku wodnego lub jego przedziału wodoszczelnego;
zielnik, herbarium, herbarz,
bot. nazwa, która przeszła ewolucję znaczenia i zakresu,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia