zdrowienie
 
Encyklopedia PWN
zdrowienie, nawrót, wyżarzanie nawrotujące,
techn. zjawisko częściowego usunięcia skutków zgniotu, gł. w wyniku zanikania zniekształceń sieci krystalicznej i naprężeń wewn., zachodzące podczas wygrzewania metali i stopów w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji;
z. powoduje m.in. podwyższenie przewodności elektr. i pewne zmniejszenie umocnienia; podczas z. nie obserwuje się zmian mikrostruktury; w wyniku z. materiał odzyskuje częściowo lub całkowicie swoje pierwotne własności fiz. i mechaniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia