zero bezwzględne
 
Encyklopedia PWN
zero bezwzględne, zero absolutne,
fiz. punkt zerowy w termodynamicznej skali temperatury (temperatury skale);
temperatura zera bezwzględnego (0 K = –273,15°C) stanowi nieprzekraczalną granicę, do której dąży temperatura dowolnego ciała podczas jego ochładzania (III zasada termodynamiki). Temperatura zera bezwzględnego odpowiada najniższej możliwej energii układu złożonego z wielu cząstek (energia zerowa); w temperaturze bliskiej zeru bezwzględnemu zanika ruch cieplny cząstek i występują silne efekty kwantowe, m.in. nadprzewodnictwo, nadciekłość.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia