niskie

Encyklopedia PWN

zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
zagrodnicy, ogrodnicy,
hist. kategoria małorolnej, na ogół poddanej ludności wiejskiej, istniejąca XIII–XIX w.;
ekon. teoria wyjaśniająca niemożność wstąpienia na drogę rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów świata;
zamrażarka, zamrażalnik,
szafa lub skrzynka (może stanowić część chłodziarki domowej) służąca do zamrażania produktów i przechowywania mrożonek w temperaturze −18°C i niższej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia