narodowy

Encyklopedia PWN

Teatr Narodowy w Warszawie,
pierwszy pol. stały teatr zawodowy, otwarty 1765 z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego w tzw. Operalni przy ul. Królewskiej;
obszar objęty ochroną 1934 (pow. ok. 1000 ha), 1954 zatwierdzony jako Babiogórski Park Narodowy o pow. 1734 ha, 1997 powiększony do 3392 ha (3232 ha zajmują lasy, 1125 ha jest pod ścisłą ochroną, 2008);
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
obszar chroniony zał. 1973, pow. 29 201 ha, pod ścisłą ochroną 18 557 ha (2008);
Czeski Bank Narodowy, Česká národní banka (ČNB),
czeski państwowy bank centralny,
Indyjski Kongres Narodowy (IKN), hindi Bharatija Rasztrija Mahasabha,
organizacja założona 1885 z inicjatywy funkcjonariusza brytyjskiego administracji w Indiach A.O. Hume’a, w celu zwiększenia poparcia dla rządów brytyjskich i udziału w nich wykształconych Indusów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia