narodowy

Encyklopedia PWN

stronnictwo robotnicze; utworzony 1905 w Królestwie Pol. przez Ligę Nar. (Narodowa Demokracja);
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
najwyższa władza podczas pol. powstań nar. w XIX w.
względnie duży obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność człowieka, powołany w celu ochrony najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenów wraz z całą ich różnorodnością biologiczną, układami i procesami przyrodniczymi oraz lokalnym dziedzictwem kulturowym;
Konwent Narodowy, fr. Convention Nationale,
zgromadzenie ustawodawcze w okresie rewolucji francuskiej 1789–99;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia