narodowy

Encyklopedia PWN

niezależna od Kościoła rzymskokatol. organizacja kośc., zał. pod koniec XIX w. przez księdza katol. F. Hodura w USA, należąca do rodziny Kościołów starokatolickich.
Ruch Narodowy, Movimiento Nacional, Ruch Movimiento,
hiszp. ruch społ.-polit. proklamowany 1937 w strefie pod władzą gen. F. Franco w okresie wojny domowej 1936–39;
Austriacki Bank Narodowy, Öesterreichische Nationalbank,
austriacki bank centralny,
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha (2022), w tym 1016 ha wód (2008) i 20 585 ha lasów (2022), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
organ polityczny, utworzony VIII 1914 w Krakowie z inicjatywy polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia