Ruch Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Ruch Narodowy, Movimiento Nacional, Ruch Movimiento,
hiszp. ruch społ.-polit. proklamowany 1937 w strefie pod władzą gen. F. Franco w okresie wojny domowej 1936–39;
jednoczył Hiszpanów przeciwnych republice; opowiadał się za oparciem ustroju społ.-ekon. Hiszpanii na zasadach katol. korporacjonizmu i solidaryzmu społ., a systemu polit. — na zasadzie wodzostwa; wojnę domową uznawał za krucjatę przeciw komunizmowi i zachodniemu liberalizmowi; gł. elementem organizacyjnym była Falanga Hiszpańska; na czele, jako „wódz ruchu” (Caudillo del Movimiento), stał gen. Franco; sekr. generalny Ruchu Narodowego wchodził w skład rządu; od 1957 różnica między Ruchem Narodowym a Falangą zaczęła zanikać; 1967 Ruch Narodowy zastąpił struktury organizacyjnej Falangi, przyjmując formę frontu nar.; 1958 jego Zasady uznano za normę konstytucyjną; 1974 zezwolono na tworzenie w ramach Ruchu stowarzyszeń polit. jako namiastek partii; po śmierci Franco (1975) funkcję szefa Ruchu Narodowego przejął formalnie król Jan Karol I, który 1977 rozwiązał struktury Ruchu Narodowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia