Austriacki Bank Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Austriacki Bank Narodowy, Βesterreichische Nationalbank,
austriacki bank centralny,
założony 1816 jako Privilegierte Βsterreichische Nationalbank, w celu uporządkowania sytuacji walutowej po wojnach napoleońskich; 1878, w związku z dualistycznym charakterem monarchii, przekształcony w Βsterreichisch-Ungarische Bank, z 2 równorzędnymi centralami w Wiedniu i Budapeszcie; 1892 przeprowadzono reformę walutową, wprowadzając koronę w miejsce dawnych złotych reńskich; w ramach stabilizacji waluty po I wojnie światowej dokonano podziału banku na Βsterreichische Nationalbank (założony 1922) i Magyar Nemzeti Bank (założony 1924); 1923 Austriacki Bank Narodowy rozpoczął emisję nowej waluty — szylinga, 1938 został wcielony do Reichsbanku, 1945 wznowił działalność; pod koniec 1945 przeprowadzono w Austrii wymianę marek na szylingi, a reforma walutowa 1947 pozwoliła na uniknięcie powojennej inflacji; 1999 Austriacki Bank Narodowy wszedł w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a szyling został powiązany z euro. Austriacki Bank Narodowy jest spółką akcyjną, a jego działalność reguluje statut z 1984; kapitał w wysokości 150 mln szylingów w 50% należy do państwa; gubernatora Austriackiego Banku Narodowego mianuje na 5-letnią kadencję prezydent, a 2 wicegubernatorów — kanclerz Austrii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia