narodowy

Encyklopedia PWN

Narodowy Bank Ukrainy, ukr. Nacionalnyj bank Ukrajiny,
bank centralny i bank państwa, założony 1991, z siedzibą w Kijowie;
Narodowy Front Wyzwolenia Moro, ang. Moro National Liberation Front (MNLF),
organizacja ludności muzułmańskiej Moro, działająca na południu Filipin (Mindanao, Palawan i archipelag Sulu), zał. 1969;
największa pol. instytucja finansująca przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska; działa od 1 VII 1989 na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980.
państwowa jednostka organizacyjna, powołana na mocy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z 23 I 2003 (weszła w życie 1 IV 2003) w miejsce Kas Chorych, dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym;
instytucja powołana 2001 przez sejm, z siedzibą w Warszawie;
Narodowy Komitet Wyzwolenia Jugosławii, serb. Nacionalni komitet oslobodjenja Jugoslavije (NKOJ),
powołany XI 1943 przez Antyfaszystowską Radę Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, która przyznała mu uprawnienia rządu tymczasowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia