Narodowy Fundusz Zdrowia
 
Encyklopedia PWN
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
państwowa jednostka organizacyjna, powołana na mocy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z 23 I 2003 (weszła w życie 1 IV 2003) w miejsce Kas Chorych, dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym;
główne zadania NFZ to przeprowadzanie konkursów ofert na świadczenie usług medycznych, zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie działalności wydawniczej, promującej ochronę zdrowia i profilaktykę; organami Funduszu jest Prezes, Rada i Zarząd Funduszu; przychody NFZ pochodzą z należnych składek, odsetek od nieopłaconych w terminie składek, z darowizn i zapisów oraz środków zasądzonych z tytułu roszczeń; nadzór nad NFZ sprawuje minister zdrowia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia