Narodowy Bank Ukrainy
 
Encyklopedia PWN
Narodowy Bank Ukrainy, ukr. Nacionalnyj bank Ukrajiny,
bank centralny i bank państwa, założony 1991, z siedzibą w Kijowie;
usytuowanie i zasady działania banku określa konstytucja i ustawa O Narodowym Banku Ukrainy z 1996; główną funkcją Narodowego Banku Ukrainy jest utrzymanie stabilności narodowej waluty (m.in. ustala stopy procentowe i kursy walut), cen oraz systemu bankowego (udziela zezwoleń na działalność banków komercyjnych, określa wysokość rezerw, prowadzi rozliczenia międzybankowe); jest wyłącznym emitentem pieniądza; sprawuje nadzór bankowy; realizuje politykę pieniężną i kredytową państwa, zarządza jego rezerwami złota i dewiz; reprezentuje państwo w międzynarodowych instytucjach finansowych i w imieniu rządu prowadzi rozliczenia na międzynarodowych rynkach finansowych; z Radą Ministrów sporządza bilans płatniczy państwa; ma prawo do inicjatywy ustawodawczej; najwyższą władzą banku jest Rada Narodowego Banku Ukrainy, składająca się z 14 osób, z których 7 mianuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia