Białowieski Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Białowieski Park Narodowy,
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Rok założenia parku: 1947
Województwo: podlaskie, województwo
Powierzchnia (stan na XII 2007): 10 517,3 ha (od 2007)
Powierzchnia ochrony ścisłej (stan na XII 2007): 5 726,1 ha (od 2007)
Powierzchnia otuliny (stan na XII 2007): 3 224,3 ha (od 2007)
Strona www: bpn.com.pl (oficjalna strona parku)
Obejmuje tereny Puszczy Białowieskiej, w tym — ścisły rezerwat przyrody (89,3%), Ośr. Hodowli Rzadkich Zwierząt, Rezerwat Pokazowy Zwierząt Puszczańskich i Park Pałacowy; w szacie roślinnej wyróżnia się ok. 25 zespołów (10 leśnych); przeważają grądy, są też łęgi, olsy, łozowiska oraz bory: mieszane, sosnowe, świerkowe i bagienne; w Białowieskim Parku Narodowym występuje ok. 900 gat. roślin naczyniowych, ponad 200 gat. mszaków i wątrobowców, ponad 200 gat. porostów oraz ok. 1000 gat. grzybów, z rzadkich roślin, m.in. obuwik, pełnik europejski, kosaciec syberyjski, arnika górska, turówka wonna; w faunie (14 tys. gat.) występują 62 gat. ssaków i ponad 200 gat. ptaków; z osobliwości — żubr, konik leśny, łoś, bóbr europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1976 Białowieski Park Narodowy został wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO, 1977 uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Białowieski Park Narodowy, rezerwat Głęboki Kątfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Białowieska, Puszcza fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Żubry w Białowieskim Parku Narodowymfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Białowieski Park Narodowy fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Białowieski Park Narodowy fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Żubr w Białowieskim Parku Narodowym fot. A. Olej-Kobus/K. Kobus — TravelPhoto/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia