Czeski Bank Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Czeski Bank Narodowy, Česká národní banka (ČNB),
czeski państwowy bank centralny,
utworzony 1993 w wyniku podziału Stani banka československa, banku centralnego Czechosłowacji (założony 1953) na Czeski Bank Narodowy i Narodowy Bank Słowacji; siedziba w Pradze; jego główne zadania to: dbałość o stabilność waluty i prowadzenie polityki walutowej, nadzór i kontrola systemu bankowego, administrowanie rezerwami, emisja pieniądza i kontrolowanie jego podaży; bank ma oddziały w Pradze, Czeskich Budziejowicach, Hradcu Králové, Pilznie, Uściu n. Łabą, Brnie i Ostrawie; na jego czele stoi gubernator i 7-osobowa Rada Bankowa; 1997 rezerwy banku wynosiły 971,5 mln dolarów USA, wartość rezerw złota 113,1 mln dolarów USA, a aktywa 18,9 mld dolarów USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia