nachylone

Encyklopedia PWN

astr. okresy klimatyczne (wiosna, lato, jesień, zima), będące następstwem ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity Ziemi (66°33′), w wyniku czego Słońce w swym pozornym rocznym ruchu po sferze niebieskiej (ekliptyka) przez pół roku znajduje się na północ, a przez następne pół roku na południe od równika niebieskiego.
poziomica, warstwica,
linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wysokości na powierzchni Ziemi (izohipsa) lub jednakowej głębokości w zbiorniku wodnym (izobata) w stosunku do przyjętego poziomu, którym zwykle jest poziom morza;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
fiz. na przemian ciemne i jasne, na ogół barwne (w przypadku światła niemonochromatycznego) pasma powstałe w wyniku interferencji wiązek światła przebywających różne drogi optyczne (np. prążki jednakowej grubości, prążki jednakowego nachylenia, pierścienie Newtona).
techn. połączenie ruchowe (para kinematyczna) 2 członów umożliwiające ich względny ruch obrotowy wokół osi lub punktu.
płaski lub lekko falisty obszar powierzchni Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia