izohipsa

Encyklopedia PWN

izohipsa
[gr.],
meteorol. linia na mapie pogody łącząca punkty o jednakowej wysokości (w metrach geopotencjalnych) danej powierzchni izobarycznej.
izohipsa
[gr.],
linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości względem przyjętego poziomu, zwykle poziomu morza, rodzaj poziomicy.
izarytma
[gr.],
izolinia,
linia na mapie lub diagramie, łącząca punkty o jednakowych wartościach wielkości fiz. (określającej stan pewnego układu, np. atmosfery ziemskiej) czy wskaźnika (np. meteorologicznego, klimatycznego, ekon.) w tym samym czasie, a także natężenia czy czasu występowania zjawiska; np. izobara, izohipsa, izochrona;
powierzchnia stałego ciśnienia wewnątrz płynu, np. w atmosferze ziemskiej;
poziomica, warstwica,
linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wysokości na powierzchni Ziemi (izohipsa) lub jednakowej głębokości w zbiorniku wodnym (izobata) w stosunku do przyjętego poziomu, którym zwykle jest poziom morza;
stratoizohipsa
[łac.-gr.],
geol. izohipsa, która odwzorowuje powierzchnię stropu lub spągu określonej jednostki stratygraficznej (stratygrafia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia