nachylone

Encyklopedia PWN

geol. zsuwanie się mas skalnych, zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły ciężkości;
pedyment
[łac. pedimentum ‘podnóże’],
zrównanie stokowe,
równina powstająca u podnóży stoku, typowo wykształcona w strefie klimatów suchych i półsuchych, o gwałtownych, okresowych opadach;
peneplena
[fr. pénéplaine ‘prawie równina’],
prawierównia,
geol. obszar o zrównanej powierzchni w wyniku denudacji przebiegającej w klimacie wilgotnym, rodzaj powierzchni zrównania;
Pigou efekt, efekt sald realnych, efekt realnego bogactwa,
ekon. zmiana realnej zamożności, wynikająca ze zmiany siły nabywczej posiadanych aktywów;
pochyłomierz, spadkomierz, klinometr,
geod. prosty przyrząd do pomiaru kątów spadku, tj. kątów nachylenia linii i powierzchni terenu względem poziomu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia