nachylone

Encyklopedia PWN

masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu;
lorneta
[fr.],
lornetka,
fiz. przyrząd opt. złożony z 2 równolegle połączonych ze sobą lunet (); stosowany do dwuocznej obserwacji oddalonych przedmiotów.
Malinowski Ernest Adam, ur. 5 I 1818, Seweryny (Podole), zm. 2 III 1899, Lima,
polski inżynier kolejowy.
trzy liczby całkowite, względem siebie pierwsze: h, k, l, określające nachylenie płaszczyzn sieciowych (i ścian) kryształów względem osi krystalograficznych X, Y, Z
mora
[niem. < fr.],
poligr. niepożądany rysunek, powstający na negatywach i diapozytywach przez nałożenie na siebie co najmniej 2 geom. układów linii lub punktów;
sprzęt sport. lub turyst. używany w narciarstwie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia