nachylone

Encyklopedia PWN

soliflukcja
[łac.],
kongeliflukcja, geliflukcja,
geol. powolne (kilka mm dziennie) zsuwanie się po stoku, pod wpływem siły ciężkości, rozmarzniętej warstwy gruntu nasyconego wodą;
geol. nachylenie powierzchni struktury geol. (np. warstwy, uskoku), mierzone jako wartość kąta między tą powierzchnią a płaszczyzną poziomą;
mat. liczba a występująca w równaniu prostej y = ax + b, wyrażająca tangens kąta nachylenia tej prostej do osi odciętych OX.
bruzda o przebiegu zgodnym z nachyleniem powierzchni skały, powstająca wskutek jej rozpuszczania przez spływającą wodę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia