metoda

Encyklopedia PWN

dokumentów osobistych metoda, zw. także metodą biograficzną,
socjol. jedna z metod badań empirycznych polegająca na gromadzeniu danych i informacji o życiu społecznym utrwalonych w tzw. dokumentach osobistych, tj. dokumentach, w których opisy pewnych sytuacji społecznej zawierają również osobisty pogląd piszącego na daną sytuację społeczną.
izotopowych wskaźników metoda, metoda atomów znaczonych (znakujących),
metoda śledzenia drogi określonego pierwiastka (związku chemicznego lub masy materiału) w badanym układzie
chem. metoda ilościowego oznaczania azotu;
metoda wykrywania azotu, fluorowców i siarki w związkach org.;
przem. metoda otrzymywania sody (węglanu sodu), Na2CO3;
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia