izotopowych wskaźników metoda
 
Encyklopedia PWN
izotopowych wskaźników metoda, metoda atomów znaczonych (znakujących),
metoda śledzenia drogi określonego pierwiastka (związku chemicznego lub masy materiału) w badanym układzie
polega na rejestracji promieniowania wysyłanego przez dodaną w niewielkiej ilości do tego układu substancję zawierającą promieniotwórczy izotop badanego pierwiastka lub izotop stający się promieniotwórczym pod wpływem np. napromieniowania; niewielka ilość dodanego izotopu nie zmienia właściwości chemicznych, biologicznych, biochemicznych oraz większości fizycznych właściwości układu, a więc nie zmienia przebiegu badanego procesu; metoda wskaźników izotopowych w chemii jest stosowana m.in. do analizy radiochemicznej oraz w badaniach mechanizmów katalizy i adsorpcji, w biologii do śledzenia przemiany materii, w geofizyce do badania wędrówki wody w przyrodzie, w technice służy m.in. do pomiaru szybkości i stopnia zużywania się różnych materiałów (np. powierzchni trących lub ogniotrwałych wykładzin pieców hutniczych), w rolnictwie np. do badania efektywności działania nawozów sztucznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia