izotopowe efekty
 
Encyklopedia PWN
izotopowe efekty,
różnice właściwości (np. gęstości, lepkości, przewodności cieplnej) izotopów danego pierwiastka chem., a także zawierających je związków, spowodowane różnicami mas, a w przypadku pierwiastków ciężkich zaburzeniami w sferyczności rozkładu ładunku w jądrze i jego spinem;
e.i. przejawiają się m.in. zmianą współczynnika załamania światła, współczynnika dyfuzji, zmianą temperatury wrzenia, topnienia, przejścia substancji w stan nadprzewodzący, a także izotopowym przesunięciem linii widmowych; duże znaczenie mają e.i. kinetyczne, polegające na zmianie szybkości reakcji chem.; e.i. są wykorzystywane w metodach rozdzielania izotopów i przy ustalaniu ich zawartości w mieszaninach izotopowych; niepożądane — przy stosowaniu metody wskaźników izotopowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia