metoda

Encyklopedia PWN

przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
Ogino–Knausa metoda, kalendarzyk małżeński,
metoda określająca dni płodne w cyklu miesiączkowym kobiety;
metoda dydaktyczna oprac. na pocz. XX w. przez O. Decroly’ego, jedna z gł. odmian całościowego nauczania
med. metoda usprawniania dzieci starszych z mózgowym porażeniem dziecięcym;
radiowęglowa metoda, metoda węglowa,
fiz. jedna z metod → datowania izotopowego.
statyst. metoda badania statystycznego, polegająca na zastąpieniu badania pełnego badaniem częściowym, w którym próba została wybrana w losowy sposób (losowa próba); wyznaczanie charakterystyk badanej zbiorowości statystycznej na podstawie dotyczących jej zestawionych danych, zwanej reprezentacją lub próbą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia