metoda

Encyklopedia PWN

metodol. metoda badawcza polegająca na rekonstrukcji faktów na podstawie źródeł i zjawisk od nich późniejszych;
mat. metoda przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, podobna do metody stycznych;
simpleks metoda, metoda sympleks,
mat. algorytm rozwiązywania problemu programowania liniowego, opracowany 1947–49 przez matematyka amerykańskiego G.B. Dantziga;
Verneuila metoda
[m. wernöja],
metoda hodowania monokryształów przez krystalizację ze stopionej substancji.
wiązań walencyjnych metoda, metoda VB, (od ang. Valence Bond),
w mechanice kwantowej jedna z metod wariacyjnych stosowanych do opisu struktury elektronowej cząsteczek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia