metoda

Encyklopedia PWN

Bridgmana–Stockbargera metoda
[m. brıdżmena stokbardżera],
jedna z metod hodowania monokryształów z substancji stopionych.
jedna z metod hodowania monokryształów przez krystalizację z substancji stopionej;
jedna z metod w rehabilitacji;
erotematyczna metoda nauczania
[gr. erṓtēma ‘pytanie’],
metoda nauczania polegająca na rozbiciu tematu lekcji na szereg pytań stawianych uczniom;
w mechanice kwantowej metoda przybliżonego opisu stanu układu wielu cząstek
Kabata metoda leczenia, metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia