Kabata metoda leczenia
 
Encyklopedia PWN
Kabata metoda leczenia, metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
stosowana w leczeniu chorych z niedowładem połowiczym pochodzenia mózgowego; usprawnianie układu nerwowo-mięśniowego odbywa się nie przez ćwiczenia poszczególnych mięśni, lecz przez odtworzenie i trening naturalnych wzorców ruchowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia