kinezyterapia
 
Encyklopedia PWN
celem kinezyterapii jest utrzymanie lub przywrócenie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fiz.; rozróżnia się kinezyterapię bierną, np. przy użyciu przyrządów (mechanoterapia) lub przy pomocy wykwalifikowanej osoby, m.in. przy uruchamianiu dotkniętych niedowładem kończyn, oraz kinezyterapię czynną, gdy ćwiczenia są wykonywane samodzielnie; metody kinezyterapeutyczne zostały oprac. również do rehabilitacji w pewnych specyficznych grupach schorzeń, np. mózgowych porażeniach dziecięcych, niedowładach połowiczych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia