proprioreceptory
 
Encyklopedia PWN
proprioreceptory
[łac.],
proprioceptory,
receptory w narządach ruchu, wrażliwe na siły mech.;
pobudzenie proprioreceptorów w torebkach stawowych, więzadłach i okostnej jest podstawą czucia głębokiego, czyli zdolności odczuwania ułożenia części ciała, np. stopnia zgięcia kończyny; informacja z proprioreceptorów jest niezbędna do właściwego pobudzenia ośrodków ruchowych kory mózgu i wydania przez nie adekwatnej do sytuacji komendy wykonania ruchu; pobudzenie proprioreceptorów we wrzecionach mięśniowych wyzwala odruchy proprioceptywne regulujące napięcie mięśniowe, które odgrywają rolę w koordynacji skurczów różnych grup mięśniowych, np. zginaczy i prostowników, przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia