metamorficzne

Encyklopedia PWN

Grubenmann Ulrich, ur. 1850, zm. 1924,
szwajc. mineralog i petrograf;
łupki krystaliczne, łupki metamorficzne,
skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub osadowych (parałupki), a także diaftorezy gnejsów, amfibolitów i in. skał metamorficznych;
skały osadowe (łupki osadowe) lub metamorficzne (łupki krystaliczne) odznaczające się wybitną foliacją, powodującą łatwość dzielenia się ich wg równoległych powierzchni (z reguły płaszczyzn) na cienkie płytki;
hornfels
[niem.],
skała metamorficzna będąca produktem metamorfizmu kontaktowego skał osadowych, magmowych lub metamorficznych, której skład mineralny zależy od składu skał macierzystych;
skała metamorficzna lub osadowa, twarda i zwięzła, złożona gł. z pozazębianych ziarn kwarcu;
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia