Grubenmann Ulrich
 
Encyklopedia PWN
Grubenmann Ulrich, ur. 1850, zm. 1924,
szwajc. mineralog i petrograf;
profesor uniwersytetu w Zurychu; jeden z pierwszych badaczy procesów metamorfizmu; zwrócił uwagę na zależność stopnia metamorfizmu od głębokości, na której zachodziły przemiany metamorficzne w skorupie ziemskiej; 1904 rozróżnił 3 strefy metamorfizmu (epi-, mezo- i kata-) w zależności od rozkładu w nich temperatury i ciśnienia; określił charakterystyczny dla każdej strefy zespół minerałów oraz typowe skały metamorficzne; twórca klasyfikacji skał metamorficznych; Die Kristallinen Schiefer (1904), Die Gesteinsmetamorphose (1924, wraz z P. Nigglim).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia