metamorficzne

Encyklopedia PWN

karbon
[łac. carbo ‘węgiel’],
piąty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 355 do ok. 295 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
laminacja
[łac.],
geol. zróżnicowanie się skały osadowej lub metamorficznej na drobne, mniej więcej równoległe warstewki (laminy), różniące się składem mineralnym lub chem., wielkością ziarna, twardością, barwą i in.;
Łomonosow Michaił W., ur. 19 XI 1711, Denisowka (ob. Łomonosowo, obwód archangielski), zm. 15 IV 1765, Petersburg,
rosyjski przyrodnik, filozof, filolog i poeta.
łupki metamorficzne zawierające znaczne ilości grafitu;
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
wyż. w południowej Argentynie, położona na południe od Pampy między Andami a wybrzeżem O. Atlantyckiego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia