metamorficzne

Encyklopedia PWN

Arabski, Półwysep, Jazīrat al-‘Arab,
półwysep w Azji Południowo-Zachodniej, pomiędzy Zatoką Perską i Zatoką Omańską na północnym wschodzie, Morzem Arabskim i Zatoką Adeńską na południu i Morzem Czerwonym na zachodzie.
Eskola Pentti, ur. 8 I 1883, Turku, zm. 14 XII 1964, Helsinki,
petrograf fiński;
facja
[łac. facies ‘postać’, ‘oblicze’],
geol. pierwotnie termin obejmujący tylko zespół cech litologicznych skał i zawartych w nich skamieniałości, odróżniający skały (i osady) powstałe w tym samym czasie, ale w różnych środowiskach sedymentacji (Amanz Gressly 1838).
gnejs
[niem.],
skała metamorficzna składająca się gł. ze skaleni (powyżej 20% objętości) i kwarcu;
geol. proces zachodzący w głębszych partiach skorupy ziemskiej, prowadzący do przeobrażenia skał magmowych, metamorficznych i osadowych w skały o składzie i teksturze granitu;
hornblenda
[niem.],
minerał z grupy amfiboli jednoskośnych, glinokrzemian wapnia, sodu, potasu, magnezu, żelaza i glinu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia