metamorficzne

Encyklopedia PWN

Adeli, Wybrzeże, Ziemia Adeli, Adélie Coast,
region fizycznogeogr. w Antarktydzie Wschodniej, nad M. d’Urville’a (O. Indyjski);
geol. skała metamorficzna złożona głównie z drobnokrystalicznego kwarcu i albitu;
Admiralicji, Góry, Admiralty Mountains,
pasmo górskie w Antarktydzie Wschodniej, w północno-wschodniej części Ziemi Wiktorii;
agalmatolit
[gr.],
pagodyt,
skała metamorficzna, prawie monomineralna, składająca się z kaolinitu lub pirofyllitu albo talku (steatytu), z niewielkim dodatkiem diasporu, dickitu, serycytu i topazu;
Akademii Nauk, Góry, katorkuhi Akademijai Fanho, ķatorkūḩi Fanḩo,
pasmo górskie w Pamirze, w Tadżykistanie (Górski Badachszan);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia