liniowe

Encyklopedia PWN

korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiających przepływ prądu elektrycznego;
fiz. część przestrzeni (płaszczyzny) odwzorowana przez układ optyczny;
powiększenie, powiększenie optyczne,
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących układ optyczny.
podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia