liniowe

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej; funkcję f z przestrzeni liniowej V w przestrzeń liniową W, f: V → W, gdzie V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się p.l., jeżeli zachodzi równość f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla dowolnych λ, μ ∈ K i x, y ∈ V.
dział matematyki stosowanej, poświęcony rozwiązywaniu zadań wyznaczania ekstremum funkcji liniowej wielu zmiennych przy istnieniu liniowych ograniczeń, tj. równości lub nierówności liniowych wiążących te zmienne;
mat. równanie postaci ax = b, gdzie a i b leżą w ustalonym pierścieniu lub ciele;
teoria opisująca procesy nieodwracalne wywołane zaburzeniami zewn.; → mechanika statystyczna.
układ treści nauczania, w którym poszczególne, następujące po sobie partie materiału są ze sobą powiązane w taki sposób, że każda następna stanowi dalszy ciąg poprzedniej.
przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia