pole widzenia
 
Encyklopedia PWN
pole widzenia,
fiz. część przestrzeni (płaszczyzny) odwzorowana przez układ optyczny;
miarą p.w. jest bądź kąt, pod którym widać odpowiednią część przestrzeni (p.w. kątowe), bądź rozmiary liniowe tej części (p.w. liniowe); wielkość p.w. układów opt. zawiera się w granicach od kilku minut kątowych (w wielkich reflektorach astr.) do 120–220° (w szerokokątnych obiektywach fot.), a nawet więcej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia