leśny

Encyklopedia PWN

naturalny obszar leśny mający walory krajobrazowe, adaptowany do celów spacerowych i wypoczynkowych;
pol. wyższa uczelnia w Puławach, otwarta 1862,
terytorialna jednostka planowania w urządzaniu lasu, obejmująca obszary wyróżniające się określonym celem gospodarowania;
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Łomianki), na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej;
dzięgiel leśny, Angelica sylvestris,
gatunek aromatycznej byliny z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
gnieźnik leśny, gniazdosz, Neottia nidus-avis,
gatunek saprofitycznej rośliny (roztocza) wieloletniej z rodziny storczykowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia