leśny

Encyklopedia PWN

naturalny obszar leśny mający walory krajobrazowe, adaptowany do celów spacerowych i wypoczynkowych;
pol. wyższa uczelnia w Puławach, otwarta 1862,
terytorialna jednostka planowania w urządzaniu lasu, obejmująca obszary wyróżniające się określonym celem gospodarowania;
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Łomianki), na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej;
dzięgiel leśny, Angelica sylvestris,
gatunek aromatycznej byliny z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
gnieźnik leśny, gniazdosz, Neottia nidus-avis,
gatunek saprofitycznej rośliny (roztocza) wieloletniej z rodziny storczykowatych;
rasa kotów półdługowłosych;
pies leśny, Speothos venaticus,
ssak drapieżny z rodziny psowatych;
siódmaczek leśny, Trientalis europaea,
gatunek z rodziny pierwiosnkowatych;
Leśna, białorus. Lasnaja, Liasnaja, ros. Lesnaja,
rz. w Polsce (woj. podlaskie) i Białorusi, prawy dopływ Bugu, w górnym biegu L. Prawa,
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, na Pogórzu Izerskim, u ujścia Bruśnika i Potoku Miłoszewskiego do Kwisy.
Leśna, Leśnianka,
rz., lewy dopływ Soły;
w. gminna w woj. lubel. (pow. bialski), nad Klukówką (lewy dopływ Krzny);
Leśne, Jezioro, ang. Lake of the Woods Wymowa, fr. Lac des Bois,
jezioro na granicy Kanady (prow. Ontario) i USA (stan Minnesota), na wys. 323 m;
nieoczyszczone szkło, o zielonkawym odcieniu;
użytki leśne, płody leśne,
dobra materialne pozyskiwane z lasu i wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb człowieka;
zespół nauk technicznych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa leśnego;
towarzystwo nauk.-kult., z siedzibą w Warszawie; powstało 1925 jako kontynuacja Małopol. Tow. Leśnego (zał. 1882 przez H. Strzeleckiego we Lwowie pod nazwą Galicyjskie Tow. Leśne), po przerwie wojennej reaktywowane 1946 w Krakowie (do 1957 jako Pol. Nauk. Tow. Leśne);

Słownik języka polskiego PWN

las
1. «zwarty zespół roślinności z przewagą drzew i ze swoistą fauną»
2. «o czymś występującym w dużej liczbie, np. las rąk, sztandarów»

• leśny • lasek, laseczek
leśny «partyzant z oddziałów leśnych»
dzięgiel leśny «roślina o dużych liściach, drobnych kwiatach i aromatycznym korzeniu używanym w lecznictwie i jako zaprawa do wódek»
• dzięgielowy
gnieźnik leśny «roślina rosnąca w ściółce cienistych lasów bukowych»
ochronny pas leśny «obszar lasów sadzonych na terenie bezleśnym w celu polepszenia jego warunków klimatycznych»
gospodarstwo leśne «obszar lasu wraz z należącymi do niego zabudowaniami i urządzeniami umożliwiającymi prowadzenie produkcji leśnej»
uprawa leśna «młody drzewostan powstały ze sztucznego odnowienia»
użytki leśne «dobra materialne pozyskiwane z lasu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia