Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny
 
Encyklopedia PWN
Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny,
pol. wyższa uczelnia w Puławach, otwarta 1862,
utworzona w wyniku reform oświat. A. Wielopolskiego z przeniesionych do Puław: Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa z Marymontu (Instytut Agronomiczny), Wyższej Szkoły Techn. z Łodzi i in. szkół; Instytut miał 5 oddziałów: inżynierów cywilnych, mechaników, chemików-górników, roln. i leśny; w związku z udziałem wszystkich studentów w powstaniu styczniowym władze carskie zawiesiły nauczanie w Instytucie, który do 1869 pełnił nadal swoje funkcje nauk.-badawcze; 1869 zamieniony na ros. Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (wówczas Nowa Aleksandria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia