woj mazow

Encyklopedia PWN

woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
woj. w środkowej części Polski, na północy graniczy z woj. kujawsko-pomor., na północy i wschodzie z mazowieckim, na południowym wschodzie ze świętokrzyskim, na południu ze śląskim i opolskim, na zachodzie z wielkopol.;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
woj. w północno-wschodniej Polsce;
woj. (od 1999) w środkowopółnocnej części Polski; graniczy z woj.: pomor. na północy, warmińsko-mazurskim i mazowieckim na wschodzie, łódzkim na południowym wschodzie oraz z wielkopol. na południu i zachodzie; utworzone z woj.: włocławskiego, części bydgoskiego i toruńskiego;
woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
chełmińska ziemia, ziemia chełmińsko-michałowska, województwo chełmińskie,
do pocz. XIII w. terytorium między Drwęcą, Wisłą, Osą i jeziorami brodnickimi, z grodem kasztelańskim w Chełmnie, należące do Mazowsza;
działacze niepodl., bracia:
miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej, nad Wisłą i jej prawym dopływem Brzeźnicą; siedziba pow. płockiego.
ziemie pol. włączone do Prus podczas rozbiorów Polski.
w. gminna w woj. mazow. (pow. ostrowski), nad Brokiem Małym (prawy dopływ Broku);
w. w woj. mazow. (pow. szydłowiecki, gmina Chlewiska).
wieś w woj. mazow., w pow. otwockim (gmina Osieck), na Równinie Garwolińskiej.
Bełz, Belz,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Sołokiją (dopływ Bugu), w pobliżu granicy z Polską.
pow. ziemski w południowej części woj. mazow.;
jezioro rynnowe w Kotlinie Płockiej (woj. mazow.), na wys. 73 m;
w. w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim (gmina Brwinów), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Zimną Wodą (lewy dopływ Utraty); roln. zakład doświadczalny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia