laserowych

Encyklopedia PWN

dysproz
[gr. dysprósitos ‘trudno dostępny’],
Dy, dysprosium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 66;
urządzenie do mikrochirurgii oka wytwarzające zogniskowaną wiązkę promieniowania laserowego;
wiązka światła, w której poprzeczny rozkład natężenia pola elektr. jest opisywany wzorem: E(r) = (w(z)/w0)E0exp(−r2/w02),
generacja harmonicznych światła, powielanie częstości światła,
wytwarzanie z promieniowania laserowego o częst. podstawowej (ω) promieniowania o częst. będących wielokrotnością częst. podstawowej (2ω, 3ω, ... , );
grawimetr
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiarów przyspieszenia ziemskiego ;
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia