gaussowska wiązka
 
Encyklopedia PWN
gaussowska wiązka,
wiązka światła, w której poprzeczny rozkład natężenia pola elektr. jest opisywany wzorem: E(r) = (w(z)/w0)E0exp(−r2/w02),
z — kierunek propagacji wiązki, w2(z) = — promień wiązki w punkcie z, E0 — amplituda pola, λ — długość fali, r2 = x2 + y2 + z2; promień przekroju przewężenia wiązki w0 (dla z = 0; rys.) oraz kąt rozbieżności wiązki są określone przez zjawiska dyfrakcyjne; można wykazać, że opt. odwzorowanie w.g. powoduje przekształcenie jej w inną wiązkę; w.g. mają duże znaczenie w teorii propagacji promieniowania w rezonatorach laserowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia