laserowych

Encyklopedia PWN

anemometr
[gr. ánemos ‘wiatr’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru prędkości (niekiedy również kierunku) przepływu płynów.
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
Ciszewski Bohdan, ur. 23 XII 1922, Grodno, zm. 14 IV 1998, Warszawa,
syn Tadeusza, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej;
odchylacz wiązki światła, którego działanie jest oparte na zjawisku akustooptycznym;
urządzenie umożliwiające odchylanie wiązki światła w przestrzeni;
DTP, ang. Desktop Publishing,
technika wykorzystywana w poligrafii, polegająca na wprowadzaniu do pamięci komputera materiału przeznaczonego do reprodukcji (tekstu, ilustracji kreskowych lub wielotonalnych) przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia